Inovacioni vaučeri

Inovacioni vaučeri predstavljaju jednostavan finansijski podsticaj koji omogućava malim i srednjim preduzećima da koristeći usluge naučnoistraživačkog sektora podignu nivo inovativnosti svojih proizvoda i postanu konkurentnija na tržištu.

Da biste se prijavili za korišćenje inovacionog vaučera, morate se registrovati na ovom portalu i otvoriti nalog.
Napomena: Podnosioci prijava koji su ranije već kreirali nalog na portalu, mogu da koriste postojeće korisničko ime i lozinku.

Važna napomena:
U pozivima za dodelu inovacionih vaučera u 2020 i na dalje, sufinansiranje preduzeća je povećano sa 20% na 40%.
Maksimalni iznos pojedinačnog vačera je ostao isti – RSD 800.000, koji pokriva najviše 60% cene usluge koju pruža naučnoistraživačka organizacija.