Poštovani korisnici,
Obaveštavamo vas da je javni poziv za inovacione vaučere je trenutno suspendovan. Nakon provere podobnosti prijavljenih inovacionih vaučera očekujemo da će se javni poziv nastaviti sve do utroška ukupno opredeljnih sredstava.


Koristite Vaš nalog da se ulogujete.

Ako Vaša kompanija nema nalog, možete da se registrujete klikom na "Zahtev za registraciju kompanije" u glavnom meniju.